مفعول

  1. parsa_reza

    یه دوست فاعل خیلی چاقِ مسن بالای 45 سال میخوام

    پارسا هستم 30 سال از قـــــم یکم تپلم و مفعول فقط یه دوست فاعل که خیلی چاق بالای 100 کیلو و صورت گرد و حتما هم مسن بالای 45 سال ، با اخلاق و مودب و متــــمول باشه میخوام " اگه فقط این مشخصات رو داری پیام بده وگرنه مزاحم نشو! " یکی مثل این عکس ها باشه👇👇
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا