مستر

  1. masteromid

    ارباب ماده سگ پا لیس بیاد

    یه دختر سالم( تاکید میکنم سالم باشه، معتاد نباشه، لات خیابونی نباشه، هرزه نباشه) دختری که به اسلیو بودن علاقه قلبی داره و واقعا بخواد که یه رلی بزنه که هم معشوقه ی هم باشیم هم ارباب برده. ساکن رشت ام. هرچی بیشتر نزدیک رشت باشی بهتر درخواست بده تلگرام @masteromid75 سن مهم نیست فقط سالم بودن و...
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا