سربازی

  1. ADMIN

    خاطره سکسی تبعیدی ‌ها

    یکسالی بود که باید میرفتم سربازی و هر بار از زیرش در می‌رفتم تا اینکه پدرم که یه درجه دار ارتشی بازنشسته و بد اخلاق بود که همش میگفت باید بری سربازی تا مرد بشی منو برد پادگان پل چوبی و برای خدمت معرفی کرد بالاخره اسمم در امده بود و باید میرفتم . خیلی ناراحت بودم تا اینکه خدمت آموزشی ام در یک جای...
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا