جستجوى خانم،

درخواست دوست دختر

hamid

New member
با سلام مجدد، پيرو درخواست اول كه اعلام كردم، در صورتى كه خانمى ، شرايط مورد درخواست اينجانب را داشت يعنى ٣٥ تا ٤٥ ساله باشد و شاغل باشد و از خودش مسكن هم داشته باشد ، در مورد مسائل مالى ، انشاالله به توافق خواهيم رسيد وحتما ، رضايت شما در اولويت خواهد بود كه احيانا، نگرانى خاطر نداشته باشيد ، در خدمتم