رفتن من وپری جونم به عکاسی

  • شروع کننده موضوع sodabeh39
  • تاریخ شروع
  • بازدیدها 517
  • پاسخ ها 2
بازگشت به صفحه قبلی

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
154
امتیاز واکنش
96
امتیاز
28
میخاستیم یه عکس نیمه سکسی از پری برای اتاق خابش بگیریم بنا بود عکاس یه خانم باشه امامتاسفانه یاخوشبختانه عکاس خانم انروز بمرخصی رفته بود بلاجبارباعکس گرفتنه عکاس مرد موافقت کردیم .بنابه تاکید عکاس باید لباس باز ونیمه سکسی میپوشیدیم تابرای اتاق خواب جذابیت وتحریک کننده باشد چون چند دست لباس سکسی وباز همراهمان برده بودیم چون من وپری همیشه توسکسمان سهیم هستیم هیچ اشکالی نداره عکس منو پری تواتاق همدیگرباشه چون شوهر پری وشوهرمن زمان سکس از منو پری بعنوان تحریک شدن تعریف میکنند .چون فانتیزیه منو پری 1مرد و2زن .انروز من بالباس تونیک کوتاه بدون شورت وپری بالباس دکلته نسبتا کوتاه بدون شورت برای عکس گرفتن تو عکاسخانه خودمونو اماده کردیم وقتی عکاس ما دوتارو دید باتعجب بما خیره شد احساس کردیم التش یعنی کیرش برای ما شق شده بپری گفتم خدا بدادمان برسه پری گفت منکه خوشم میاد جفتی مثل سکسامون با عکاس یه سکس توپ بکنیم ناگفته نباشه منم ته دلم راضی بودم .عکاس گفت عکستان چطوری باشه گفتیم ماباهم لز میکنیم اگرممکنه هم عکس بگیرید وهم فیلم بشرطی که هیچ کپی ازشون برندارید .عکاس قبول کرد بشرط اینکه بداز اتمام عکاسی وفیلم برداری یه سکس 3نفری باهم داشته باشیم ما هم ازخداخاسته قبول کردیم .من باپری لب گرفتنو شروع کردیم عکاسم شلوارشو دراورده بود وکیرشو میمالوند.درعین لزکردنمان بکیرعکاس نگاه وبیشتر لز ما تحریک کننده و شهوتی تر شده بود من کوس پری میلیسدم پری هم کوس منو ,عکاسم باکیرش بصورت جق باهاخودش ورمیرفت . بعکاس اشاره کردیم دوربینو رواتومات بزاره بیا اونم تو سکسمان شریک بشه اما ازصحنه سکسمان عکس گرفته نشه .عکاس شروع بلیسیدنه کون وکوس من شده وگاهی کیرشو تو دهن پری میکرد تا پری جنده براش ساک بزنه وقربون صدقه منو پری میرفت چون همچین کوس وکونی تاحالا بتورش نخورده بود مست مادوتا جنده شده بود . انقدر من حشری شده بودم کیرشو ازدهان پری دراوردم وخودم کیرشو کردم توکوسم فکر کنم سایز کیرش 22 سانت میشد .پری ام تخماشو میلیسد ومیگفت منم کیر میخام گفتم جنده تحمل کن بزارمنو خوب ارضاع بکنه نوبت توام میرسه عکاس میخاست ازکونمم بکنه گفتم کونم مال شوهر پری جنده است فعلا کوسمو بکن کون پری دراختیارت میزاریم اونم گفت جون پس پری کونی من میشه گفتم پری هم کونی تووهم کونی شوهرمه .بعکاس گفتم برو ادامه فیلمو بگیر تاکون پری رو اماده کردن بکنم .رفت بدچند لحظه اماد پری رو بود من زیر پری بودم .من کیرشو بادستم گرفتم شروع بلیسیدن کردم عکاسم کونه پری رو انگشت میکرد وگاهی هم بازبونش سوراخ کون پری رو میلیسید کون پری باز باز شده بود چون همیشه درسکس 3نفری که بامن وشوهرم ,پری بیشر کون میداد پری ناله میزد ومیگفت کونم تشنه کیره اب میخاد منو بکن من کونیم عکاسم دیوانه کرده بود باحرفاش ,39428382_012_9617.jpgعکاسم تادسته فرو کرد توکون پری برای مدت 15 دقیقه براش تلمبه میزد صدای جیق ودادپری انجارو پرکرده بود منم اززیر کوس پری کونی رو میلیسیدم بداب کیر عکاس امد و مقداریشو توکون پری ومقداریشو تودهن من ریخت من اززیرامدم کیرو کردم دهنم وتهمانده اب کیرو میک زدم واب کیری که رو کون پری بود لیسیدم وباتفم ریختم تودهن پری وازهم 3تایی لب میگرفتیم وبا سنیهای هم ور میرفتیم کلی حال کردیم وعکاس ازماتشکر کرد وعکسهای من وپری بصورت پوستربرای هرکداممان چاپ کرد اینم پایان داستان رفتن به عکاسی.
 

Kiiiirkoloft2014

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
13/11/20
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
6
امتیاز
8
تلگرامم
Mjesh1398
اسکایپ kiiiirkoloft2014
 

shab2122

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
7/12/20
ارسال ها
185
امتیاز واکنش
25
امتیاز
28
میخاستیم یه عکس نیمه سکسی از پری برای اتاق خابش بگیریم بنا بود عکاس یه خانم باشه امامتاسفانه یاخوشبختانه عکاس خانم انروز بمرخصی رفته بود بلاجبارباعکس گرفتنه عکاس مرد موافقت کردیم .بنابه تاکید عکاس باید لباس باز ونیمه سکسی میپوشیدیم تابرای اتاق خواب جذابیت وتحریک کننده باشد چون چند دست لباس سکسی وباز همراهمان برده بودیم چون من وپری همیشه توسکسمان سهیم هستیم هیچ اشکالی نداره عکس منو پری تواتاق همدیگرباشه چون شوهر پری وشوهرمن زمان سکس از منو پری بعنوان تحریک شدن تعریف میکنند .چون فانتیزیه منو پری 1مرد و2زن .انروز من بالباس تونیک کوتاه بدون شورت وپری بالباس دکلته نسبتا کوتاه بدون شورت برای عکس گرفتن تو عکاسخانه خودمونو اماده کردیم وقتی عکاس ما دوتارو دید باتعجب بما خیره شد احساس کردیم التش یعنی کیرش برای ما شق شده بپری گفتم خدا بدادمان برسه پری گفت منکه خوشم میاد جفتی مثل سکسامون با عکاس یه سکس توپ بکنیم ناگفته نباشه منم ته دلم راضی بودم .عکاس گفت عکستان چطوری باشه گفتیم ماباهم لز میکنیم اگرممکنه هم عکس بگیرید وهم فیلم بشرطی که هیچ کپی ازشون برندارید .عکاس قبول کرد بشرط اینکه بداز اتمام عکاسی وفیلم برداری یه سکس 3نفری باهم داشته باشیم ما هم ازخداخاسته قبول کردیم .من باپری لب گرفتنو شروع کردیم عکاسم شلوارشو دراورده بود وکیرشو میمالوند.درعین لزکردنمان بکیرعکاس نگاه وبیشتر لز ما تحریک کننده و شهوتی تر شده بود من کوس پری میلیسدم پری هم کوس منو ,عکاسم باکیرش بصورت جق باهاخودش ورمیرفت . بعکاس اشاره کردیم دوربینو رواتومات بزاره بیا اونم تو سکسمان شریک بشه اما ازصحنه سکسمان عکس گرفته نشه .عکاس شروع بلیسیدنه کون وکوس من شده وگاهی کیرشو تو دهن پری میکرد تا پری جنده براش ساک بزنه وقربون صدقه منو پری میرفت چون همچین کوس وکونی تاحالا بتورش نخورده بود مست مادوتا جنده شده بود . انقدر من حشری شده بودم کیرشو ازدهان پری دراوردم وخودم کیرشو کردم توکوسم فکر کنم سایز کیرش 22 سانت میشد .پری ام تخماشو میلیسد ومیگفت منم کیر میخام گفتم جنده تحمل کن بزارمنو خوب ارضاع بکنه نوبت توام میرسه عکاس میخاست ازکونمم بکنه گفتم کونم مال شوهر پری جنده است فعلا کوسمو بکن کون پری دراختیارت میزاریم اونم گفت جون پس پری کونی من میشه گفتم پری هم کونی تووهم کونی شوهرمه .بعکاس گفتم برو ادامه فیلمو بگیر تاکون پری رو اماده کردن بکنم .رفت بدچند لحظه اماد پری رو بود من زیر پری بودم .من کیرشو بادستم گرفتم شروع بلیسیدن کردم عکاسم کونه پری رو انگشت میکرد وگاهی هم بازبونش سوراخ کون پری رو میلیسید کون پری باز باز شده بود چون همیشه درسکس 3نفری که بامن وشوهرم ,پری بیشر کون میداد پری ناله میزد ومیگفت کونم تشنه کیره اب میخاد منو بکن من کونیم عکاسم دیوانه کرده بود باحرفاش ,مشاهده پیوست 647عکاسم تادسته فرو کرد توکون پری برای مدت 15 دقیقه براش تلمبه میزد صدای جیق ودادپری انجارو پرکرده بود منم اززیر کوس پری کونی رو میلیسیدم بداب کیر عکاس امد و مقداریشو توکون پری ومقداریشو تودهن من ریخت من اززیرامدم کیرو کردم دهنم وتهمانده اب کیرو میک زدم واب کیری که رو کون پری بود لیسیدم وباتفم ریختم تودهن پری وازهم 3تایی لب میگرفتیم وبا سنیهای هم ور میرفتیم کلی حال کردیم وعکاس ازماتشکر کرد وعکسهای من وپری بصورت پوستربرای هرکداممان چاپ کرد اینم پایان داستان رفتن به عکاسی.
ای کاش من یک عکاس بودم
 
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا