همسایه سکس سه نفری من وشوهرم وپری

  • شروع کننده موضوع sodabeh39
  • تاریخ شروع
  • بازدیدها 141
  • پاسخ ها 6
بازگشت به صفحه قبلی

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
56
امتیاز
18
یروز همسایمون امد تا پختن نوع غذایی از من بپرسه گفت شوهرش برای شام این غذا رامیخاد منم نشستم رومبل چون همیشه لباسام کوتا ه سکسیه وهیچوقت شورت پانیست همسایمون اسمش پری . پری گفت چقدر هیکلت سکسیه منو بوسوسه انداختی گفتم منظورت چیه گفت میشه کمی باهم ور بریم منم ازخدا خاسته قبول کردم وبهش کفتم توام خیلی لوندی و..... باهم لب ومالیدن سینها ونهایت باکوس هم وررفتن ولیسیدن به اوج لذت وشهود رسیدیم وکاملا لخت شده بودیم حواسمان بهم بود متوجه هیچی نبودی که شوهرم رسید بلاخره مادریه عمل انجام شده قرارگفتیم پری خیلی حشری شده بود بنا بپیشنهاد من جفتی کیر وحید شوهر م درحد جنون میلیسیدیم من سرکیرشو پری هم تخماشو اخرشم ابشو رو صورت ما پاجید منو پری اب کیرشو باهم ازصورتمون میلسیدم وازهم لب میگرفتیم کل ابشو ما جفتی لیسیدیم ازاون روز ببعد پری تو سکس ما شریک شد جای دوستا ن خالی بود
 

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
56
امتیاز
18
یروز همسایمون امد تا پختن نوع غذایی از من بپرسه گفت شوهرش برای شام این غذا رامیخاد منم نشستم رومبل چون همیشه لباسام کوتا ه سکسیه وهیچوقت شورت پانیست همسایمون اسمش پری . پری گفت چقدر هیکلت سکسیه منو بوسوسه انداختی گفتم منظورت چیه گفت میشه کمی باهم ور بریم منم ازخدا خاسته قبول کردم وبهش کفتم توام خیلی لوندی و..... باهم لب ومالیدن سینها ونهایت باکوس هم وررفتن ولیسیدن به اوج لذت وشهود رسیدیم وکاملا لخت شده بودیم حواسمان بهم بود متوجه هیچی نبودی که شوهرم رسید بلاخره مادریه عمل انجام شده قرارگفتیم پری خیلی حشری شده بود بنا بپیشنهاد من جفتی کیر وحید شوهر م درحد جنون میلیسیدیم من سرکیرشو پری هم تخماشو اخرشم ابشو رو صورت ما پاجید منو پری اب کیرشو باهم ازصورتمون میلسیدم وازهم لب میگرفتیم کل ابشو ما جفتی لیسیدیم ازاون روز ببعد پری تو سکس ما شریک شد جای دوستا ن خالی بود
مشاهده پیوست 615
 

shab2122

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
7/12/20
ارسال ها
80
امتیاز واکنش
12
امتیاز
8
خوش بحال شوهرت با این افکار روشنتونایکاش زن منم تفکرات شما رو داشت
 

Mr fucker

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
1/12/20
ارسال ها
9
امتیاز واکنش
4
امتیاز
3
یروز همسایمون امد تا پختن نوع غذایی از من بپرسه گفت شوهرش برای شام این غذا رامیخاد منم نشستم رومبل چون همیشه لباسام کوتا ه سکسیه وهیچوقت شورت پانیست همسایمون اسمش پری . پری گفت چقدر هیکلت سکسیه منو بوسوسه انداختی گفتم منظورت چیه گفت میشه کمی باهم ور بریم منم ازخدا خاسته قبول کردم وبهش کفتم توام خیلی لوندی و..... باهم لب ومالیدن سینها ونهایت باکوس هم وررفتن ولیسیدن به اوج لذت وشهود رسیدیم وکاملا لخت شده بودیم حواسمان بهم بود متوجه هیچی نبودی که شوهرم رسید بلاخره مادریه عمل انجام شده قرارگفتیم پری خیلی حشری شده بود بنا بپیشنهاد من جفتی کیر وحید شوهر م درحد جنون میلیسیدیم من سرکیرشو پری هم تخماشو اخرشم ابشو رو صورت ما پاجید منو پری اب کیرشو باهم ازصورتمون میلسیدم وازهم لب میگرفتیم کل ابشو ما جفتی لیسیدیم ازاون روز ببعد پری تو سکس ما شریک شد جای دوستا ن خالی بود
کاش میشد من هم شریک شم
 

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
56
امتیاز
18
اگر متاهل بودی وزنتم عقیدش مثل منو پری بود حتما شمارو توسکسمون شریک میکردم16906664_1686870208277768_5236610636238028800_a.jpg
 

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
56
امتیاز
18
سودابه وپری درحال عشق کردن12331339_1709342279302405_1610019133_n.jpg
 
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا