داستان سکسی سکس منو پری وشوهرش

  • شروع کننده موضوع sodabeh39
  • تاریخ شروع
  • بازدیدها 291
  • پاسخ ها 0
بازگشت به صفحه قبلی

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
56
امتیاز
18
بد سکس منو پری باشوهرم روز بد پری باشوهرش امد پیش من اسم شوهرش امیره من همیشه لباسام باز وبدون شوتم ان روز لباسم دکلته کوتاه تنم بود موقع پذرایی خیلی خم شده بودم پری با رونام ور میرفت به امیر گفت ببین چه هیکلی داره منم خودمو بنفهمی زدم شاید امیرو تحریکش کنم نهایتا نشستم مابین پری وامیر .،لب از پری گرفتم وبهش گفتم به امیر اشاره کن تا کوسمو بلیسه تامنم کوستو بلیسم همین طورهم شد کلی باهم 3تایی وررفتیم نهایتا 3نفری لخت شدیم پری زیر من خوبید شروع بخوردن کوسم کرد منم چون کونم بحالت قمبل بود امیر از کونم تاکوسمو میلیسید وپری کیر امیرو میلیسید تا امیرو برای کردن من اماده کنه همینطورهم شد کیرامیر تا تخماش توکوسم بود پری هم تخمای امیرو میلیسدامیر کیرشو ازکوسم دراورد کرد تو دهن پری منم کوس پری رو میلیسیدم خیلی مست سکس شده بودیم امیر چنگ به پستونام انداخته بود منو دیوانه کرده بود امیر کیرشو ازدهن پری دراورد مجدا تا دسته فرو کرد تو کوسم زمانی که ابش امد ریخت روکونم پری اززیرم امد کل اب کیر امیرو بازبونش ازکون وکوسم لیسید وتودهانش نگهداشت من طاق باز خوابیدم پری باتفش همه اب امیرو تودهن من خالی کرد منم اب امیرو کمیشو قورددادم وبقیشو ریختم تو دهن پری وازهم لب میگرفتیم امیرهم کوس 35864914_011_727a.jpgو کونمو میلیسیدبدش من ته مانده اب کیرشو باساک زدن کیرش خوردم ازانروز ببعد سکس ما تبدیل شد 2زن و1مرد جای دوستان خالی بود پری جنده شوهرم شده بود منم جنده امیر .
 
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا