مساژدادن پری دوستم درحضور من توسط ماساژو مرد

  • شروع کننده موضوع sodabeh39
  • تاریخ شروع
  • بازدیدها 106
  • پاسخ ها 6
بازگشت به صفحه قبلی

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
52
امتیاز
18
پری بامن تماس گرفت میخاهم برم پیش مساژورم برای اینکه تنها نباشم باهام میای گفتم اره مارسیدم محل ادرسی که داشتیم یه ماساژر مرد ویه ماساژر زن بنا شد بدن پری رو ماساژ بدند پری لخت شد رفت روی تخت ماساژ منم تماشامیکردم سایز پری مثل من توپر وشهوت انگیزه ازپری پرسید پیشتر کدام قسمت بدنتا ن مساژ بدیم من گفتم ایشان روش نمیشه بگه بیشترین قسمت بدنش که بایدروفرم باشه سینهاش ودورباسنشه و قسمت زیر شکمش نیاز دار روفرم بشه چون من دوستداشتم کاملا تمام بدن پری ماساژ داده شه تا کمی من ازدیدنش لذت ببرم پری خجالت کشید گفت بمن خیلی بیحیایی گفتم من پیشتم نگران نباش مرده ازپاهش و خانمه ازسینهاش شروع بماساژ دادن شدند من کنار خانمه ایستادم ودرگوشش گفتم طوری باسینهاش وربرو تاکمی شهوتی بشه اونم با سر اشاره کرد باشه اززیر سینهاش شروع مالش با روغن زیادکرد بدرفتم پیش مرده کمی بادستم اروم کیرشوذ مالش دادم ودرگوشه گفتم روغن روی شکمش وکوسش بریز تا سرحال بیاد چون کیرش اززیرلباسش امده بود بیرون با چشمش بمن فهموند باشه بدبهش گفتم میتونی این جنده منو از کون وکوس بکنیش نفسش بندامده بود رفتم پیش زنه گفتم چطوره گفت میبینی بنفس نفس افتاده وهمزمان باکون زنه وررفتم گفتم دوسداری درحین ماساژبا38902078_2127530867566520_3578199423949209600_n(1).jpg این جنده باهم حال کنیم گفت اکثر مشتریان ما مثل تیپ های شماهستند اوکی اازش کرفتم شروع بمالیدن سینهاش شدم اونم باسینهای پری بحالت سکسی ورمیرفت ازهم لب میگرفتیم ومن باکوس وکونش حال میکردم پری هم نظارگر ماشده بود وداست لذت میبرد مردهم باانگشتش توی کوس پری حال میکرد به پری گفتم میخای باکیرش وربری گفت تشنه کیرم رفتم پیش مرده گفتم بیا بالای سر پری باسینهاش وربرو تا دوستم باکیرت حال کنه گفت اول تو بکیرم یحالی بده گفتم من درخدمتم فعلا برو دوستم تشنه کیره گفتم من میخام باجنده مساژرت کمی حال کنم باید جفتشونو جلوی من بکنی قبول کرد وباکونم مرده ورمیرفت ومن رفتم پیش زنه گفتم تو کوس پری بخور منم ازعقب کوس وکونتو گفت عجب لوبتی هستی کامل زن رو لخت کردم واقعا چه کوس وکونی داشت عاشقش شدم پاهاشو کاملا با ز کرد منهم بازبونم داخل کوسشو میلیسیدم اونم کوس پری رو از اون طرف پری کیر ماساژورو تا تخمای کرده بود تودهانش وله له مییزد منم تاانجا زبونم جاداشت کردم توکوس زنه4تایی داشتیم ازشهوت دیوانه میشدیم به مرده اشاره کردم جاشو با زنه عوض کنه بزنه گفتم برو روتخت باکوست بشین رودهن پری تامنو تو کیر همکارتو بخوریم فکر کنم کیرش حدود 22 سانت میشد جفتی کیرشو میلیسیدیم من هم کیر وهم کوس پری جنده رو میلیسیدم وقتی اماده کردن شد من بادستم کیرو بسمت کوس پری گزاشتم منوزنه ازهم لب میگرفتیم وسینهای همو میخوردیم اب کیر مرده ریخت روی کوس پری منوزنه کل ابشو باهم میلیسدیم وازهم لب میگرفتیم ابشو تودهانمون نگهداشتیم رفتیم پیشزپری وباتفمون ریختیم تودهن پری و3تایی ازهم لب میگرفتیم بد به ماساژورها گفتم سری بد نوبت منه چون من الان پریودم نمیتونم با شما سکس کنم وقت گرفتیم اونا هفته دیگه بیان منزل من همدیگه را بوسیدیم امدیم .
 

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
52
امتیاز
18
4628205.jpgپستون پری هنگام ماساژدادن درحالت شهوت توسط ماساژور
 

آرش۲۷

مهسا۵۵ خانم من
عضو انجمن
عضویت
18/12/20
ارسال ها
28
امتیاز واکنش
10
امتیاز
3
پری بامن تماس گرفت میخاهم برم پیش مساژورم برای اینکه تنها نباشم باهام میای گفتم اره مارسیدم محل ادرسی که داشتیم یه ماساژر مرد ویه ماساژر زن بنا شد بدن پری رو ماساژ بدند پری لخت شد رفت روی تخت ماساژ منم تماشامیکردم سایز پری مثل من توپر وشهوت انگیزه ازپری پرسید پیشتر کدام قسمت بدنتا ن مساژ بدیم من گفتم ایشان روش نمیشه بگه بیشترین قسمت بدنش که بایدروفرم باشه سینهاش ودورباسنشه و قسمت زیر شکمش نیاز دار روفرم بشه چون من دوستداشتم کاملا تمام بدن پری ماساژ داده شه تا کمی من ازدیدنش لذت ببرم پری خجالت کشید گفت بمن خیلی بیحیایی گفتم من پیشتم نگران نباش مرده ازپاهش و خانمه ازسینهاش شروع بماساژ دادن شدند من کنار خانمه ایستادم ودرگوشش گفتم طوری باسینهاش وربرو تاکمی شهوتی بشه اونم با سر اشاره کرد باشه اززیر سینهاش شروع مالش با روغن زیادکرد بدرفتم پیش مرده کمی بادستم اروم کیرشوذ مالش دادم ودرگوشه گفتم روغن روی شکمش وکوسش بریز تا سرحال بیاد چون کیرش اززیرلباسش امده بود بیرون با چشمش بمن فهموند باشه بدبهش گفتم میتونی این جنده منو از کون وکوس بکنیش نفسش بندامده بود رفتم پیش زنه گفتم چطوره گفت میبینی بنفس نفس افتاده وهمزمان باکون زنه وررفتم گفتم دوسداری درحین ماساژبامشاهده پیوست 625 این جنده باهم حال کنیم گفت اکثر مشتریان ما مثل تیپ های شماهستند اوکی اازش کرفتم شروع بمالیدن سینهاش شدم اونم باسینهای پری بحالت سکسی ورمیرفت ازهم لب میگرفتیم ومن باکوس وکونش حال میکردم پری هم نظارگر ماشده بود وداست لذت میبرد مردهم باانگشتش توی کوس پری حال میکرد به پری گفتم میخای باکیرش وربری گفت تشنه کیرم رفتم پیش مرده گفتم بیا بالای سر پری باسینهاش وربرو تا دوستم باکیرت حال کنه گفت اول تو بکیرم یحالی بده گفتم من درخدمتم فعلا برو دوستم تشنه کیره گفتم من میخام باجنده مساژرت کمی حال کنم باید جفتشونو جلوی من بکنی قبول کرد وباکونم مرده ورمیرفت ومن رفتم پیش زنه گفتم تو کوس پری بخور منم ازعقب کوس وکونتو گفت عجب لوبتی هستی کامل زن رو لخت کردم واقعا چه کوس وکونی داشت عاشقش شدم پاهاشو کاملا با ز کرد منهم بازبونم داخل کوسشو میلیسیدم اونم کوس پری رو از اون طرف پری کیر ماساژورو تا تخمای کرده بود تودهانش وله له مییزد منم تاانجا زبونم جاداشت کردم توکوس زنه4تایی داشتیم ازشهوت دیوانه میشدیم به مرده اشاره کردم جاشو با زنه عوض کنه بزنه گفتم برو روتخت باکوست بشین رودهن پری تامنو تو کیر همکارتو بخوریم فکر کنم کیرش حدود 22 سانت میشد جفتی کیرشو میلیسیدیم من هم کیر وهم کوس پری جنده رو میلیسیدم وقتی اماده کردن شد من بادستم کیرو بسمت کوس پری گزاشتم منوزنه ازهم لب میگرفتیم وسینهای همو میخوردیم اب کیر مرده ریخت روی کوس پری منوزنه کل ابشو باهم میلیسدیم وازهم لب میگرفتیم ابشو تودهانمون نگهداشتیم رفتیم پیشزپری وباتفمون ریختیم تودهن پری و3تایی ازهم لب میگرفتیم بد به ماساژورها گفتم سری بد نوبت منه چون من الان پریودم نمیتونم با شما سکس کنم وقت گرفتیم اونا هفته دیگه بیان منزل من همدیگه را بوسیدیم امدیم .
منم میخوام ی مساژور دعوت کنم زنم ما ماساژ بده من نگاه کنم
 

sodabeh39

صاحب تاپیک
کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
2/1/21
ارسال ها
87
امتیاز واکنش
52
امتیاز
18
سلام زنتو بفرست تا من ببرم پیشه ماساژور تا سرحال بشه بعدا برات تعریف کنه
 
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا