خاطره سکسی کون دادنو دوس دارم

بازگشت به صفحه قبلی

ADMIN

صاحب تاپیک
مدیر کل سایت
عضو کادر مدیریت
کاربر برتر طلایی
عضویت
20/9/20
ارسال ها
31
امتیاز واکنش
22
امتیاز
8
سلام سعیدم
من ار سنین نوجوانی چون بدنم سفید وتپل بود
مورد سو نیت همکلاسیا وپسرای همسایه
وحتی مردای میانسال واقع شدم واز همون سن پونزده شونزده
اولش توسط پسرعموی کصکش خودم بعدش پسر عمم بعدش
پسر داییم مورد تجاوز شدم و بارها منو بردن کردن تک تک
ودوسه نفری ولی نمیدونم چی شد که خودم کم کم خوشم اودم
وحتی علاقه شدید به خوردن آب منیشون پیدا کردم
واین باعث شد سه نفری وحتی گاهی شش نفری میومدن
منو میکردن وهی از کونم میکشدن دهنم میکرد نوبتی همیجور
وچون میدونستن آبخورم میریختن دهنم من با حرس وولع لیس میزدم
میخوردم خوراکم شده بود هر روز تقریبی یک فنجون بزرگ منی میخوردم
گاهی هم شبا میرفتم خونه عموم چون عموم اینا خودشون شهر زندگی میکردنویه پسرعموم بود تو روستا که علاقه به شهر نداشت واستاده بود ده وهم باغاشونو رسیدگی میکرد وهم گوسفند داشت پروار میکرد
خلاصه که هرشب تا صبح کیرکلفتش تو کیون من بود
ولی بعد یه مدت پسر عمم اوردذ دوتایی میکردن تاصبح هررکدوم دوسه بار میکردنم وکم کم پسر داییم فهمید وپسر همسایمونم فهمید
خونه عموم شده بود خونه تیمی اونم یک دوست دیگشو اورد
هرشب پنج یا شش نفر بکوب میکردنم و
آبشونم گاهی همگی تو کونم خالی میکردن
بعد کاسه زیرم میگرفتن میگفتن پس بده منم با یه زور و گوز
یه پیاله اب میدادم بیرون میریختن دهنم میگفتن بخور
منم خب دوست داشتم میخوردم دیگه
گاهی هم همگی تو بتی میکردن دوکیره هم تو کونم میکردن
دوتا کیرم تو دهنم ساک میزدم منم کیف میکردم میگفتم بکنید
پارم کنید کونمو جرر بدید اونا هم هی وحشیانه‌ تر میکردن
دیگه کونم باز شده بود هر شب دوتا کیر همزمان توش بود
دوسال تمام این وضع بود کونم اینقد گردو قلمبه شده بود
که حتی دخترا به کونم نگا میکردن کیف میکردنتا ما هم کوچ کردیم به شهر نشینی
وفقط پنج شنبه ها میرفتم روستا
شب جمعه همون بکن بکن باز روبرا بود
اینقد منی دوست داشتم طاغت نمیاوردم هی پنجشنبه بودم
خلاصه کم کم ماهی یه بار شد
وکمش کردم تو محل خونه شهرمون به کسی رو ندادم
دوسه سال گذشت کم کم خوب شدم عادتم ترک کردم
ولی باز با ورود گوشی های هوشمند و فیلم وعکسای سکسی هوس کردم
یه بچه محل داریم خیلی هیکل توپی داره وخوش اندام و ورزش کاره
تو باشگاه همیشه چشش به کیون من بود منم هوس یه کیر کلفت دیوونم کرده بود تا اینکه یه روز تو باشگاه تنها بودیم اخه اون مسعول باشگاه هم بود حالت ارشد داشت همه رفتن ما موندیم روش نمیشد اومد چفتم بهانه کمک اینجور دمبل بزن وووو هارتر اینجور.ووو هی منو میمالید کیرشو درکیونم میمالید
سعی میکرد عکسلعمل منو بفهمه و منم زیاد رو نمیدادم ولی میخاستم
بعد رفت تو رخکن گفت من میرم دوش نمیای گفتم چرا
گفت پس من در رو قفل کنم کسی نیاد لوازم ببره رفت لباساشو دربیاره
من رفتم یواشکی از پشت دستگاه خاستم کیرشو ببینم کلفت و باحال هست یا نه
رفتم دیدم واااااییییی اووووفففف چه کیری بود از همون کیرایی که من عاشقش بودم سفید و خوش تراش بدون لک کاملا صورتی وناز کلاشم بزرگ روم شغ کرده بود ازاین کیرایی که ازکمرش به به بالا خمیدگی داره من عاشق اون کیرام
کیر پسر عموم ودوستش همینجوری بود کلفت وبیست وسه سانت
که وقتی میخاص ابش بیاد تا ته تو کیونم میکرد واقعا درد داش احساس میکردم به معدم رسیده
خلاصه کسر این امیر خان هم از اون کیرای دوست داشتنی بود
کونم داشت مومور مرفت طاقتم تموم شد امیرم دیوث میدونس من دارم کیرشو دید میزنم دستمم از شلوارک تو کونم بود داشتم کونمو میمالیدم
خودشو زده بود به اون راه انگار منو نمیبینه ولی هی با کیرش خودنمایی میکرد لامصب چقدم سفت بود هی تکون میداد میخورد به شکمش
دیگه تحمل نداشتم یه دفه پریدم تو رختکن کیرشو گرفتم دهنم های بخورر که میخوری اونم گفت ای جااااانم لامصب تو که اینقد حلاکی چرا نمیای یه ساعته کشتی منو یه ده دقه خوب براش ساک زدم رفتیم دوش گرفتیم زیردوش
یکم کیرمو مالید لباشم مث لبای خودم باحال بود یکم لب وزبون خوردیم خشکدکردیم خودمونو رفتیم تو باشگا منو رو میز استپ سینه به پشت خوابوند از پشت پام شروع کرد لیس زدن اومد اومد تا رسید لای چاک کیونم واااااییییی همینجوررر لاشو بو میکرد کیف میکرد منم اه اه میکرد نفساش لای چاک کیونم که میخورد مست میشدم بو میکرد میگفت چه عطری داره زیونشو اروم کشید لای سوراخ کیونم هی کشید ومن داد زدم هی کشیدد گفت کونتو قنبل کن بالا کردم زبونشو هی کرد تو هی انگشت کرد تو ولیس زد گفتم من بدنم خیلی سفید وبی مو هست کونمم سفید وناز همینجور مست کونلیسی بود هی میگفت صداشو دربیار دوس دارم منظورش گوز بود منم گفتم اول یکم بکنش تا خودش صداش دربیاد سر کیرشو گزاشت ارووم فشار داد چه کیررکلفتی داشت درازیش بیست یا بیست ویک بیشتر نبود ولی کلفت بود مث لوله سه ونیم بود
یکم کرد توش تا نصفش باز در اورد بازبونش لیس زد و تف کرد توش ایندفه با فشار تا ته کرد توش منم که کونم گشاد بود ولی کلفتی کیرش حتی کون گشادمنم بدرد اورد ناله از دردش نکردم از کیفش ناله میکردم کم کم شدت داد تلمبه زد زد گفتم بیار بخورمش یکم باز کردمش تو دهن خودم از عطر کیون خودمم مست میشدم خوب براش ساک زدم گفتم حالا صداش میخاد در بییاد دوس داری گفت عاشقشم زیونشو کرد تو سوراخ کونم منم بادستم سرشو محکم تو چاک کونم فشار میدادم و اونم قریون صدقه کیونم میشد چند تا پشت سرهم براش گوز زدم زبونشو کرده بود تاجاداش تو که گوزامم صداش عوض شده بود یه دفه مث مستا کیرشو تپون تا ته تو کیونم واااااییییی شروع کرد تلمبه زدن
محکم همچی میزد که خایهذهی آویزون وگندش میخورد به خایه هام درد میکردداشت ابش میومد گفت آبم داره میاد گفتم بیار لامصب حلاکشم میخام همشو بخورم کشید گذاشت دهنم تو ذهنم میشمردم بینم چند تا جهش ازش میاد
یازده یا دوازده تا جهش اومد شایدیه پیاله آب ریخت تو حلقم منم قوررت قورت خورد خوب کیرشو لیس زدم تمیز کردم دیدم هنو شغه گفتم چرا نمیخوابه گفت هنو سیرنشده گفتم پس بکن تو کیونم منم آبم بیاد چون من وقتی آبم میاد خیلی دوس دارم کیرت تو کیونم باشه به پشت خوابیدم پاهامو گزاشتم سرشونه هاش کرد تا ته تو کیییونم وبایه دستش برام جغ رد آبم اومد دوتایی افتادیم کف باشگاه تا یه ساعت اروم خوابمون برد بعدش من بیدارشدم شروکردم خوردن کیرش بیدارش کردم رفتیم دوش گرفتیم یه سکس مشتی دیگه هم توذحموم کردیم رفتیم دیگه الان یه ساله باهاش دوستم
میریم باغ شخصیش هفته یه دفه میریم یه شب اونجا هستیم
سه یا چهاربار منو میکنه تو این ماه گذشته به پیشنهاد خودم سه تا از دوستان مورد اعتمادشم میاره چارتایی میکنن آبشونم گاهی میریزن تو کیونم گاهی هم میخورم کیف میکنم عاشششقشم
الان که نوشتم فرداشب باز میرم پیشش جاتون خالییی
نظر بدید مرسینوشته: ناشناس
 

کامران

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
16/10/20
ارسال ها
8
امتیاز واکنش
4
امتیاز
3
فکر کنم کیرم برای کونت مناسبه!

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

کامران

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
16/10/20
ارسال ها
8
امتیاز واکنش
4
امتیاز
3
کیر مالی و آب ریزی!

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

sina24

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
7/10/20
ارسال ها
5
امتیاز واکنش
1
امتیاز
3
عجب کیری جوووون
 

sina24

کاربر سایت
عضو انجمن
عضویت
7/10/20
ارسال ها
5
امتیاز واکنش
1
امتیاز
3
پیام های خصوصی
راهنما کاربران
    بالا